Thông tin đăng nhập

TRANG TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HIỂM XWATCH

Bảo hiểm cả lỗi người dùng trong 5 năm

 • THÔNG TIN THÀNH VIÊN
 • Họ tên:
 • Ngày sinh:
 • SĐT:
 • Địa chỉ:

 • LỊCH SỬ MUA HÀNG • LỊCH SỬ BẢO HIỂM • thông tin sản phẩm
 • Thương hiệu:
 • Mã sản phẩm:
 • Loại máy:
 • Ngày mua hàng:

 • thông tin bảo hiểm
 • Tên gói bảo hiểm:
 • Mã gói bảo hiểm:
 • Trị giá:
 • Ngày hết hạn:

 

gói bảo hiểm tặng kèm

Dịch vụ Giá trị (VND) Số lần Đã sử dụng Còn lại


gói hỗ trợ chi phí

Dịch vụ Mức hỗ trợ
Hỗ trợ chi phí linh phụ kiện 50%
Hỗ trợ chi phí sửa chữa do lỗi người dùng từ lần thứ 2 50%
Hỗ trợ các bảo hiểm khác không nằm trong gói bảo hiểm đi kèm 50%
Hỗ trợ thay pin các dòng đặc biệt với giá gốc như: Eco-drive, Kinetic, Solar... Giá gốc của hãng


Trạng thái bảo hiểm

 • Tiếp nhận tại Cửa hàng
 • Tiếp nhận tại Trung tâm kỹ thuật
 • Đang sửa chữa
 • Phát sinh khi sửa chữa
 • Đã sửa chữa xong, đang vận chuyển
 • Đã giao khách